Kobudo

 

Kobudo jest jedną z tradycyjnych okinawskich sztuk walki kładącą nacisk na wykorzystanie jako broni, głównie narzędzi rolniczych adoptowanych do celów walki. Za sprawą ciągłych studiów nad Budo Shihan Jhonny Bernaschewice w ramach swojej szkoły i F.G.T.Ch.K trenuje i rozwija także ten system będąc studentem pierwotnie sensei Gakiya i sensei Yogi a obecnie sensei Yamashiro. Dało to Mu możliwość poznania technik ze szkoły Matayoshi Kobudo nieżyjącego już legendarnego sensei Shinko Matayoshi, który nauczał zastosowań w walce różnych przedmiotów. Wiodące to Bo – kij, Sai – żelazny pręt, Tonfa – pałka, Nunchaku – cep oraz Kama – sierp. Poziom opanowania poszczególnych broni weryfikują egzaminy na stopnie kyu i Dan. Prezentacja obejmuje: kihon – techniki podstawowe, kata – określone układy ruchów oraz bunkai – schematy kombinacji ataków i obrony wykonywane w kontakcie z partnerem. Podstawowym założeniem treningu Kobudo jest praca nad optymalnym zasięgiem i siłą wykonywanych technik w oparciu o KIME (kompresja na poziomie fizycznym oraz mentalne nastawienie do wykonywanych akcji) będących bazą dla właściwego treningu.